Strojárstvo

CNC obrábanie

V súčasnosti má naša spoločnosť v prevádzke 3 CNC obrábacie centra (3-osé) a dva CNC sústruhy. Na moderných CNC zariadeniach vyrábame diely z kovových aj nekovových materiálov. V prípade požiadavky klienta vieme zabezpečiť výrobu väčších sérii dielov. Na našich CNC strojoch dokážeme vyrobiť aj náročnejšie 3D diely, potrebný je model súčiastky.

Povrchová úprava kovov

Podľa požiadaviek odberateľa vieme zabezpečiť úpravu povrchu vyhotovených výrobkov. V blízkom okolí našej spoločnosti spolupracujeme s firmami, ktoré zabezpečujú zinkovanie, niklovanie, chrómovanie, fosfátovanie, elexovanie, nitridivanie, kalenie, cementovanie, a čiernenie. Rovnako vieme zabezpečiť dokončenie dielov na drôtovej rezačke, popisovanie súčiastok laserom (s potrebným protokolom).

Montáž

Montáž vyhotovených súčiastok je súčasťou našich poskytovaných služieb. Naši kvalifikovaný zamestnanci s dlhoročnou praxou zabezpečujú montáž zhotovených výrobkov podľa výkresovej dokumentácie.

Delenie materiálu

Na našich pásových pílach delíme kovy aj plasty do priemeru 280 mm. Píly sú určené pre delenie materiálu v kolmých i uhlových rezoch (uhlové rezy plynule nastaviteľné od 0 do +60 stupňov vpravo). Delíme širokú škálu akostí materiálov, vrátane nerezu a nástrojových ocelí (profily a plné polotovary).

Meranie a kontrola

Potrebujete merací protokol k výrobkom. V našej spoločnosti to nie je žiadny problém. V prípade požiadaviek zákazníka vieme zabezpečiť merací protokol k vyrobeným dielom.